Son Yazılar
ataköy escort avcılar escort Sohbet Hatları beylikdüzü escort ucuz sohbet hattı ucuz sohbet hattı seks hikaye

WordPress add_action Fonksiyonu Hakkında

WordPress add_action fonksiyonu, belirli bir olay gerçekleştiğinde veya WordPress Çekirdeği, eklentiler veya temalar yürütülürken belirli noktalarda özel fonksiyonları çalıştırmak için kullanılabilir. Bu fonksiyonu kullanmak için, mevcut bir eylem kancasına kaydolacak olan geri arama fonksiyonunuzun adını ve kancanın adını argüman olarak geçirmeniz gerekir

 

Bu kod parçası, WordPress başlatıldığında my_custom_function adlı fonksiyonu çalıştırır2.

Eylem kancalarının nasıl tanımlandığını ve nasıl kullanıldığını daha fazla öğrenmek ister misiniz?

Eylem kancaları, WordPress Çekirdeği tarafından belirli noktalarda veya belirli olaylar gerçekleştiğinde tetiklenen özel işaretlerdir. Eklentiler veya temalar bu kancalara geri arama fonksiyonlarını ekleyerek WordPress’in davranışını değiştirebilir.

Eylem kancaları iki türdür: tanımlanan eylem kancaları ve özel eylem kancaları. Tanımlanan eylem kancaları, WordPress Çekirdeği tarafından sağlanan ve belirli bir amaç için kullanılması gereken standart kancalardır. Özel eylem kancaları ise eklenti veya tema geliştiricileri tarafından oluşturulan ve diğer geliştiricilerin kodlarına müdahale etmesine izin veren özelleştirilebilir kancalardır.

Eylem kancalarını tanımlamak için do_action fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Bu fonksiyon, kanca adını ve isteğe bağlı olarak kanca ile ilişkili değişkenleri alır .

Örneğin:

Bu kod parçası, my_custom_hook adlı bir eylem kanca oluşturur ve üç değişkeni kanca ile ilişkilendirir: $post_id, $post_object ve $update.

add_action fonksiyonu dört parametre alabilir:

  • $hook_name: Eylem kancasının adı (zorunlu).
  • $callback: Geri arama fonksiyonunun adı veya bir sınıfın örneği ve bir yöntem adından oluşan bir dizi (zorunlu).
  • $priority: Geri arama fonksiyonunun çalıştırılma önceliği. Düşük sayılar daha yüksek öncelik anlamına gelir. Varsayılan değer 10’dur (isteğe bağlı).
  • $accepted_args: Geri arama fonksiyonuna geçirilecek argüman sayısı. Varsayılan değer 1’dir (isteğe bağlı).

Örneğin:

Bu kod parçası, my_custom_hook adlı eylem kanca için my_callback_function adlı geri arama fonksiyonunu kaydeder ve bu fonksiyona iki argüman geçirir: $arg1 ve $arg2. Ayrıca, bu geri arama fonksiyonunun çalıştırılma önceliği varsayılandan daha yüksek olan 5 olarak ayarlanır.

add_action fonksiyonu ile bir eylem kanca için geri arama fonksiyonunuzu kaydettiğinizde, WordPress bu fonksiyonu belirli bir zaman veya olay geldiğinde otomatik olarak çağırır. Bu fonksiyona geçirilecek argümanlar ise eylem kancasının tanımlandığı yerde do_action fonksiyonu ile belirlenir.

Örneğin:

Bu kod parçası, my_custom_hook adlı bir eylem kanca oluşturur ve bu kancaya iki argüman geçirir: ‘Hello’ ve ‘World’.


Bu kod parçası ise my_custom_hook adlı eylem kanca için my_callback_function adlı geri arama fonksiyonunu kaydeder ve bu fonksiyona iki argüman geçirmesini söyler. Bu sayede, WordPress my_custom_hook kancası tetiklendiğinde my_callback_function( ‘Hello’, ‘World’ ) şeklinde bir çağrı yapar.

Öncelik parametresi ise birden fazla geri arama fonksiyonunun aynı eylem kancasına kaydedilmesi durumunda hangisinin önce çalışacağını belirler. Düşük sayılar daha yüksek öncelik anlamına gelir.
Örneğin:


Bu kod parçasında, init adlı eylem kanca için iki farklı geri arama fonksiyonu kaydedilmiştir: first_function ve second_function. Ancak, ikinci fonksiyonun önceliği daha yüksek olduğu için (5 < 10), WordPress önce ikinci fonksiyonu sonra ilk fonksiyonu çalıştırır.

mecidiyeköy escort beylikdüzü escort